Disclaimer

Aplikace využívá data AIP ČR se souhlasem ŘLP ČR, s. p. Poskytovaná data mají informativní charakter obsahově odpovídající AIP ČR včetně AIP SUP na internetové adrese http://lis.rlp.cz/. Za oficiálně platné jsou považovány informace vydávané ŘLP ČR, s. p., ve formě Letecké informační příručky (AIP ČR) v tištěné formě nebo na CD. Využití této aplikace nezbavuje pilota povinnosti provést řádnou předletovou přípravu.